กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

  •  
    1
    Share
  • 1
  •  
  •  
  •  

You may also like...