การกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. 2561

การกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/281 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)


รายละเอียดดังเอกสารแนบ


You may also like...