การทำความเข้าใจเรื่องการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พร้อมด้วย นายชลำ อรรถธรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)เข้าร่วม ว่า เป็นการทำความเข้าใจเรื่องการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเร็ว ๆ นี้ศธ. จะประกาศมาตรฐาน โดยให้โรงเรียนนานาชาติซึ่งมีอยู่กว่า 200 แห่ง เข้ามามีส่วนพิจารณาแต่ละมาตรฐานเพื่อใช้ในการประเมิน ทั้งนี้ขอบอกว่าโรงเรียนนานาชาติ ไม่ต้องตกใจ การประเมินภายนอกของสมศ. ในรอบที่4 จะเป็นลักษณะของการประเมินตัวเอง ตามมาตรฐาน โดยให้โรงเรียนทยอยส่งข้อมูลให้สช.ตามความพร้อม เพื่อส่งต่อให้สมศ. หากมีใครมาติดต่อแล้วบอกว่า เป็นคนของสมศ. แสดงว่า ไม่ใช่การประเมินรอบ 4 และถ้าอ้างบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยูที่เคยมี หมายความว่า เป็นเอ็มโอยูฉบับเก่า

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า เมื่อสมศ. ได้รับข้อมูลการประเมินตัวเองของโรงเรียนแล้ว จะพิจารณาว่าต้องส่งคณะกรรมการของสมศ. ลงไปประเมินอีกครั้งหรือไม่ หรือลงไปตรวจเยี่ยมแบบสั้น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ประกาศจากศธ. ซึ่งนายชลำ รับปากว่า ไม่เกิน 2 สัปดาห์จะส่งมาตรฐานให้ให้ตนลงนามประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

“เรื่องนี้จะเป็นมาตรฐาน และเหมือนเป็นการซักซ้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกัน ผมได้มอบหมายให้นายชลำ ไปทำความเข้าใจกับโรงเรียนเอกชนซึ่งมีอีกหลายพันแห่ง ซึ่งจะใช้วิธีการแบบเดียวกัน”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ของศธ. ล็อตสอง โดยจะเสนอชื่อนายชลำ เป็นเลขาธิการกช. ซึ่งสช.ยุคใหม่ จะทำงานที่มิตรกับโรงเรียนเอกชน ระเบียบใดที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคทำให้ไม่เกิดคุณภาพทางการศึกษา ก็จะต้องช่วยกันปรับแก้ ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ แทนอัตราว่างนั้น ยังไม่มี เนื่องจากอยู่ในกระบวนการสรรหาข้าราชการระดับ 9 ขึ้น 10

ที่มา : matichon.co.th

Loading…

You may also like...