คลังข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554-2560 พร้อมเฉลย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย สสวท.

คลังข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554-2560 พร้อมเฉลย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย สสวท.

วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)

วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | (เฉลยคำตอบ)

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)

ลิ้งค์ดาวน์โหลด (สำรอง)

ที่มา : The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology

You may also like...