คุรุสภาเลื่อนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เข้า ปี 57 อยู่ระหว่างวางระบบใหม่ มั่นใจปี 63 ใช้ทดสอบจริงได้

วันนี้ (4 มิ.ย.) ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา เคยมีมติว่าการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีการสอบ และจากที่คุรุสภาได้ออกประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เพราะจะไม่ได้รับใบอนุญาตโดยอัติโนมัติ และจะถือเป็นรุ่นแรกที่ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ โดยจะจัดครั้งแรกในปี 2561นั้น ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ รายงานผลการนำเรื่องดังกล่าวไปประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งก็เห็นตรงกันว่าต้องมีการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพราะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่นก็ต้องสอบเช่นกัน แต่มีข้อเสนอที่ต้องพิจารณาต่อ เช่น ปีที่สอบ การดำเนินการทดสอบ เป็นต้น ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปวางระบบ และทดลองใช้ระบบการทดสอบให้เรียบร้อยก่อน จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง ดังนั้น จากเดิมนักศึกษาครูที่เข้าเรียนปี 2557 จะต้องสอบรับใบอนุญาตฯเป็นรุ่นแรกในปี 2561 ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อน ส่วนจะเริ่มได้ในนักศึกษารุ่นใดนั้นต้องดูความพร้อมของระบบก่อน

รมว.ศึกษาธิการ ถามในที่ประชุมว่าการเตรียมการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในปี 2563 ได้ทันหรือไม่ เพราะการจะเริ่มดำเนินการสอบในปีไหนก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุรุสภา ดังนั้น ได้มีการวางแผนไว้ว่า ในปี 2561 นี้จะมีการทำรายละเอียดว่าจะสอบอะไร อย่างไรจากนั้นปี 2562 คุรุสภา จะวางระบบและทดลองใช้ ก่อนที่จะใช้ดำเนินการทดสอบจริงในปี 2563 ซึ่งเบื้องต้นคิดว่าคุรุสภาจะทำข้อสอบเอง และให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการจัดทดสอบให้ เลขาธิการคุรุสภา กล่าว.

ที่มา : ข่าวเดลินิวส์

Loading…

You may also like...