ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2561

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2561


1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
(เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561
4. สอบข้อเขียน
(ภาค ก) ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561
6. สอบสัมภาษณ์
(ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You may also like...