ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
>> โปรแกรมสรุปแบบประเมินสมรรถนะ ป.6 (Excel) >>> ดาวน์โหลด
>> รูปเล่ม คู่มือประเมินสมรรถนะฯ ป.6 (PDF) >>> ดาวน์โหลด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>> โปรแกรมสรุปแบบประเมินสมรรถนะ ม.3 (Excel) >>> ดาวน์โหลด
>> รูปเล่ม คู่มือประเมินสมรรถนะฯ ม.3 (PDF) >>> ดาวน์โหลด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >> รูปเล่ม คู่มือประเมินสมรรถนะฯ ม.3 (PDF) >>> [ ดาวน์โหลด ]

You may also like...