สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

ที่มา : niets.or.th

Loading…

You may also like...