สารคดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงปี 2521-2522 “Soul of a Nation” จัดทำโดย BBC

สารคดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงปี 2521-2522 “Soul of a Nation” จัดทำโดย BBC

Loading…

You may also like...