แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่ การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 – ป.6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่ การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 – ป.6

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.2
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.3
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.4
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.5
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.6
การบวก ลบ คูณ หารระคน (โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน)
การหาร (โจทย์ปัญหาการหาร)
การชั่ง การตวง (โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับการชั่ง การตวง)

You may also like...