เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ "สวัสดีคุณครู" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและคุณครูทุกท่านทั่วทั้งประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาและบริหารจัดการด้านการศึกษา เน้นการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปนอกจากครูและบุคลากรทางการศึกษา

website : www.teacher.in.th
phone : +66 8 1742 7896
mail : webmaster@teacher.in.th

  •  
  •  
  •  
  •  
  •