นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ "สวัสดีคุณครู" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของคุณครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการจัดการศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และสารสนเทศด้านวิชาการได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายจากสื่อออนไลน์นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน คุณครูและโรงเรียนต่อไป โดยเว็บไซต์ "สวัสดีคุณครู" มีวัตถุประสงค์หลักและความเป็นส่วนตัว ดังนี้
          - เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและคุณครูทุกท่านทั่วทั้งประเทศ
          - เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาและบริหารจัดการด้านการศึกษา เน้นการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
          - เพื่อให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปนอกจากครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - เว็บไซต์ "สวัสดีคุณครู" เป็นเพียงผู้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฎบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ ดังนั้นเจ้าของผลงานสามารถแจ้งลบได้ที่ webmaster@teacher.in.th
          - เว็บไซต์ "สวัสดีคุณครู" ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการแสดงโฆษณาที่ปรากฏขึ้นจากโปรแกรมโฆษณาต่างๆ