หน้าแรก

โปรแกรมทำข้อสอบ PISA ออนไลน์ เตรียมรับการประเมิน PISA 2022

PISA คือ โปรแกรมประเ...
Read More
โปรแกรมทำข้อสอบ PISA ออนไลน์ เตรียมรับการประเมิน PISA 2022

ข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559-2563

การทดสอบเพื่อประเมิน...
Read More
ข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559-2563

คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ มี...
Read More
คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

คู่มือพิธีการทางลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ข้อบังคับคณะลูกเสือแ...
Read More
คู่มือพิธีการทางลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยใช้รูปแบบ “สนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน” (BBL) Playground for Children

กิจกรรมทางกาย (Physi...
Read More
คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยใช้รูปแบบ “สนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน” (BBL) Playground for Children

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ระดับอนุบาล

กระทรวงศึกษาธิการตระ...
Read More
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ระดับอนุบาล

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้...
Read More
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

รูปแบบของแผนชั้นเรีย...
Read More
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของหลักสูต...
Read More
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561  และ พ.ศ. 2564

6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การจัดการศึกษาทางไกล...
Read More
6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ